Sukces JRG na VII Mistrzostwach Medycznych i Ratowniczych.

W czwartek 1 czerwca 2017 r. na terenie powiatu krakowskiego w gminach Zielonki i Iwanowice odbyły się VII Mistrzostwa Medyczne i Ratownicze Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP woj. małopolskiego. Mistrzostwa doskonale ukazywały, z jakimi wyzwaniami muszą się zmierzyć strażacy w codziennej służbie,

Idea mistrzostw ratowniczych dotarła do naszego kraju ponad 15 lat temu z Czech, gdzie organizowano je głownie dla zespołów ratownictwa medycznego. W Polsce początkowo, też głównie brały udział zespoły Pogotowia Ratunkowego, jednak powoli do konkurencji z nimi dołączały załogi z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Taka forma ćwiczeń jest doskonałym sprawdzianem umiejętności zespołów ratowniczych.

Do konkurencji przystąpiły 5 osobowe załogi strażaków reprezentujące wszystkie 19 Komend Państwowej Straży Pożarnej z naszego województwa i Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Dla zawodników przygotowano trzy zadania. Dotyczyły one różnych aspektów ratowniczych. Zadania przygotowane były bardzo realistycznie z wykorzystaniem szerokiej gamy urządzeń pozoracyjnych i manekinów.

Drużyna JRG Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach stanęła na podium zajmując bardzo dobre trzecie miejsce wśród 20 startujących ekip.

Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Proszowicach reprezentowali:

asp. Jacek Stępień
mł. asp. Błażej Cisak
st. sekc. Grzegorz Mazurek
st. sekc. Piotr Kozioł
sekc. Wojcieszek Mateusz


Gratulujemy naszym 
reprezentantom. Brawo Panowie !!!

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim biorącym udział w mistrzostwach.

Oficjalne wyniki mistrzostw:
http://www.straz.krakow.pl/dokumenty/Wynik_Medyk_2017.xls

RO