Świąteczna zmiana służby

W dniu 23 grudnia 2017 roku zmiana służby w JRG Proszowice odbyła się w obecności Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, nadbryg. Stanisława Nowaka. Spotkanie było okazją do podsumowania kończącego się roku, które obfitowało w wiele bardzo dobrych wydarzeń dla strażaków województwa małopolskiego. Na koniec spotkania Małopolski Komendant Wojewódzki, nadbryg. Stanisław Nowak w obecności Komendanta Powiatowego PSP złożył strażakom życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.