Szkolenia OSP

 

Szkolenia dla członków OSP planowane w KP PSP Proszowice.

Szkolenia odbywaja sie zgodnie z zasadmi szkolenia członków OSP zatweordzonymi przez Komednanta Głownego PSP w 2015 r. link do zasad

 Terminy kursów - jesień 2018 r.:


Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych według programu z 2015 r.

Kurs planowany jest w okresie wrzesień -listopad 2018 r.

część teoretyczna na platformie szkoleniowej KP PSP Proszowice

szczegóły


Platforma szkoleniowa Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach -  link do platformy

 

 

Kolejnośc kursów uzależniona będzie od ilości chętnych na poszczególne kursy.

 

Sprawy dotyczące szkoleń prowadzi Wydzial d.s operacyjno szkoleniowych.

Skierowania przyjmowane są w godzinach 8-15 w siedzibie KP PSP - proszę na skierowaniu dopisywac nr. kontaktowy i adres email

Wzór skierowania znajduje się w zakładce do pobrania

W pierwszej kolejności udział w szkoleniu mają strażacy KSRG z terenu powiatu, strażacy poza ksrg z powiatu proszowickiego.

Zakwalifikowani zostaną poinformowani o dokładnej dacie i godzinie rozpoczecia poszczegolnych kursów.

Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, poza komorą dymową i egzaminem -godziny popołudniowe w tygodniu.