Szkolenie pocztów sztandarowych

W niedzielne przedpołudnie 29 kwietnia

2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Proszowicach odbyło się szkolenie pocztów sztandarowych jednostek OSP z terenu powiatu proszowickiego przeznaczone dla strażaków wyznaczonych do pocztów, komendantów gminnych oraz strażaków prowadzących uroczystości w jednostkach OSP. Szkolenie przeprowadził mł. kpt. Tomasz Idzik – zastępca dowódcy zmiany 1 w JGR Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach. W szkoleniu udział wzięły 43 osoby z 14 jednostek OSP. (KJ)

Album foto

Film