Szkolenie podstawowe OSP styczeń 2018

W dniach 18.11.2017-15.01.2018r Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach przeprowadziła kurspodstawowy dla członków OSP z terenu powiatu. Na kurs zostało zakwalifikowanych 40 druhów. Po kilkunastu dniach teorii i praktyki przyszedł czas na egzamin w dniu 15.01.2018r. do którego dopuszczono 30 słuchaczy. Komisja Powołana decyzją przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny. W pracach komisji egzaminacyjnej brał udział Komendant Gminny Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Proszowicach dh Andrzej Olender. Egzamin zaliczyło 30 druhów (4 z jednostek włączonych do KSRG i 26 z jednostek poza KSRG).