Szkolenie z zakresu łączności radiowej

W dniu 29 kwietnia 2018 r.

w Komendzie Powiatowej PSP w Proszowicach odbyło się szkolenie z zakresu łączności radiowej w sieci MSWiA dla członków OSP w ternu powiatu proszowickiego.

Celem szkolenia było przypomnienie zasad organizacji łączności radiowej UKF, właściwej interpretacji zasad alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych.

Szkolenie przeprowadził asp. sztab. Grzegorz Rolek – dyżurny operacyjny powiatu przy wsparciu załogi specjalistycznego samochodu dowodzenia i łączności w osobach: kpt. Pawła Błauta i mł. kpt. Łukasza Markiewicza – funkcjonariuszy Wydziału Informatyki i Łączności w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.

W szkoleniu udział wzięło 81 osób z 17 jednostek OSP. (KJ)

Album foto