Uroczysta zmiana służby w JRG

Dzień 28 września 2018 roku był ostatnim dniem służby mł. bryg. mgr inż. Alberta Maja w szeregach Państwowej Straży Pożarnej.

Swoją przygodę z Państwową Strażą Pożarną rozpoczął w sierpniu 1992 roku od służby kandydackiej w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. Do służby w Komendzie Rejonowej PSP w Proszowicach został przydzielony w kwietniu 1994 roku. Przez 23 lata zajmował stanowisko dowódcy zmiany. Systematycznie podnosząc swoje kwalifikacje i zdobywając coraz to większe doświadczenie, doczekał się stanowiska Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, które objął w czerwcu 2017 roku.

Podczas uroczystej zmiany służby strażacy i pracownicy cywilni podziękowali brygadierowi Albertowi Majowi za wspólne lata służby i złożyli życzenia pomyślności i samych sukcesów w życiu prywatnym.

Komendant Powiatowy PSP w Proszowicach z dniem 1 października 2018 powierzył  pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Dowódcy JRG mł. kpt. mgr inż. Marcinowi Szlachcie, dotychczasowemu zastępcy dowódcy zmiany drugiej, który pełni służbę w JRG od 2004 roku.

KJ