Uroczysta zmiana służby w JRG

W dniu 30 listopada 2018 roku,  po siedemnastu latach służby w Państwowej Straży Pożarnej, na zaopatrzenie emerytalne przeszedł st. ogn. Dariusz Wawrzeń. Służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Proszowicach rozpoczął w roku 2001 od stanowiska stażysty. Następnie zajmował kolejne wyższe stanowiska, aż do starszego operatora sprzętu specjalnego.

Odznaczony Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa (2014) i Brązową Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej (2018).

Podczas uroczystej zmiany służby w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej strażacy i pracownicy cywilni podziękowali ogniomistrzowi Dariuszowi Wawrzeniowi za wspólne lata służby i złożyli życzenia pomyślności w życiu osobistym.

KJ