Wykorzystanie skokochronów w działaniach ratowniczych.