Zachęcamy druhów OSP do korespondencji poprzez usługi e-PUAP

Informujemy, że od maja 2019 roku na platformie e-PUAP Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach aktywne są następujące e-usługi z zakresu spraw OSP:

Formularze znajdują się w zakładce: “Sprawy ogólne”: “Pisma do urzędu”.

Zachęcamy druhów ochotników do załatwiania spraw przez internet z wykorzystaniem powyższych usług.

Korzystanie z e-usług wymaga posiadania tzw. Profilu Zaufanego, czyli darmowego narzędzia, które umożliwia m.in. logowanie i składanie podpisu elektronicznego, dzięki któremu można załatwiać określone sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej bez wychodzenia z domu.

Więcej na: https://epuap.gov.pl/wps/portal                  e-PUAP:  Sprawdź, jak korzystać

SKRÓCONA INSTRUKCJA .pdf

Skip to content