Zbiórka krwi w KP PSP Proszowice

W dniu 29 czerwca 2019 roku w godzinach 9.00 - 13.00 odbyła się zbiórka krwi w budynku KP PSP w Proszowicach. Organizatorem i koordynatorem całej akcji była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawctwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Nad zapewnieniem prawidłowej zbiórki krwi czuwał lekarz i wykwalifikowany personel. Cenny dar oddali strażacy z KP PSP Proszowice, strażacy ochotnicy oraz mieszkańcy powiatu proszowickiego. Udało się zebrać 13,95 litra krwi! Serdecznie dziękujemy wszystkich krwiodawcom za udział w akcji.