Zmiana II

 Dowódca zmiany II

asp.sztab. Robert Juszczyński 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Zastępca dowódcy zmiany II

mł. kpt. mgr inż. Marcin Soczówka

------------------------------------------------------------------------------------------

st.asp. inż. Radosław CABA dowódca zastępu

asp. Jacek STĘPIEŃ dowódca zastępu

mł.asp. Błażej CISAK starszy ratownik

mł.ogn. inż. Piotr PIĄTEK ratownik-kierowca

mł.ogn. Radosław  RUSIECKI ratownik-kierowca

mł.ogn. Grzegorz MAZUREK ratownik-kierowca

st.sekc. mgr inż.  Piotr KOZIOŁ ratownik-kierowca

sekc. Mateusz WOJCIESZEK młodszy ratownik-kierowca