Życzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji